page_banner

ถุงสูญญากาศ

  • ถุงสูญญากาศ

    ถุงสูญญากาศ

    การบรรจุแบบสุญญากาศเป็นวิธีการบรรจุที่เอาอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนปิดผนึกจุดประสงค์ของการบรรจุแบบสุญญากาศมักจะเป็นการเอาออกซิเจนออกจากภาชนะเพื่อยืดอายุการเก็บของอาหาร และนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นมาใช้เพื่อลดเนื้อหาและปริมาตรของบรรจุภัณฑ์